top of page
WhatsApp Image 2024-05-21 at 17.55.42.jpeg

PEDAL.
PERTHYN.
FFYNNU.

REIDIWCH GYDA NI

EIN TAITH

Mae Clwb Beicio Towy Riders yn glwb ‘Go-Ride’ achrededig Beicio Prydain sydd wedi’i leoli yn Felodrom Caerfyrddin. Mae'r clwb yn cynnal sesiynau hyfforddi rheolaidd yng Nghaerfyrddin a'r cyffiniau ar gyfer dechreuwyr, canolradd ac uwch. Mae llawer o aelodau’n symud ymlaen i gymryd rhan mewn digwyddiadau a rasys wedi’u trefnu ledled Cymru a’r DU.

Beth bynnag yw eich oedran neu'ch gallu, gall ein tîm o hyfforddwyr achrededig cynnig hyfforddiant beicio pleserus, cynhwysol a blaengar mewn amgylcheddau diogel, di-draffig a theithiau tywys o amgylch yr ardal leol.

Felly beth bynnag yw eich cymhelliant i feicio, efallai i ddysgu seiclo, cynnal (neu adennill?) iechyd a ffitrwydd, i ddatblygu eich sgiliau a'ch galluoedd ar gyfer her neu ras, neu efallai ar gyfer cwmni ar reid gymdeithasol, dewch i ymuno â ni!

Lifting a Bike

YMUNWCH Â'N CLWB

 

 

Mae aelodaeth y clwb yn cael ei reoli drwy declyn rheoli Beicio Prydain. Yn ystod y broses gofrestru gychwynnol bydd angen i bob aelod newydd greu cyfrif ar-lein gyda Beicio Prydain.

CYFLEOEDD GWIRFODDODOL

 

 

Helpwch ni i drefnu digwyddiadau, arwain reidiau, neu gefnogi ein mentrau cymunedol. Rydym o hyd yn edrych am wirfoddolwyr i gynorthwyo fel hyfforddwyr. Mae eich cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth ac yn helpu sicrhau twf ein cymuned feicio! Allech chi ymuno â'n tîm hyfforddi? Nid oes angen i chi fod yn feiciwr eich hun, y brwdfrydedd i helpu i ddatblygu ein beicwyr sydd angen. Mi fyddwn yn eich cefnogi chi trwy'r cymhwyster gyda Beicio Prydain.

21.jpeg

BEICIO'N GRYF GYDA'N GILYDD

Strava

DILYNWCH NI AR STRAVA

EWCH >

Cycling in the Countryside

TOWY RIDERS:
Y DECHREUAD I FREUDDWYDION BEICIO!

EBOSTIWCH NI

DILYNWCH NI

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter
bottom of page