top of page

GORCHFYGU.
ARCHWILIO.
GWEFR.

BEICIO MYNYDD

Mae pob math o feicwyr mynydd, maint ac oedran. Mae traws gwlad yn addas i feicwyr gyda dygnwch mawr a gallu technegol oddi ar y ffordd. Mae lawr rhiw a phedair-croes yn fwy ffrwydrol, gan ffafrio athletwyr sbrint mwy pwerus.

Mae gan rasio beiciau mynydd gategorïau ar gyfer pob oed a gallu, o rasys hwyl i marathonau beicio mynydd i gystadleuaeth elitaidd ar lefel y byd a lefel Olympaidd. I ffwrdd o rasio, mae’r olygfa beicio mynydd yn enfawr, gyda chanolfannau llwybrau ledled y wlad yn cynnig llwybrau sy’n addas ar gyfer ystod eang o oedrannau a lefelau gallu.

Am ragor o wybodaeth am MTB, ewch i www.britishcycling.org.uk/mtb

Lifting a Bike

YMUNWCH Â'N CLWB

 

 

Mae aelodaeth y clwb yn cael ei reoli drwy teclyn rheoli Beicio Prydain. Yn ystod y broses gofrestru gychwynnol bydd angen i bob aelod newydd greu cyfrif ar-lein gyda Beicio Prydain

bottom of page