top of page

CYFLYMDER.
RHYDDID.
GWEFR.

FFORDD

Rheolau wrth Reidio mewn Grwpiau

Mae Clwb Beicio Towy Riders eisiau i feicwyr gael y mwynhad mwyaf posibl o'u reidiau grŵp p'un a ydynt yn egnïol iawn neu'n gymdeithasol. Mae pob beiciwr yn gwneud hynny ar eu risg eu hunain. Ond mae profiad yn dangos y bydd cadw at y rheolau a'r moesau hyn yn creu'r amgylchedd mwyaf diogel posibl lle gallwn ni i gyd fwynhau ein beicio. Mae'r rheolau a'r cyngor yn ymgorffori arferion hir sefydlog a byddant yn gyfarwydd i bob beiciwr profiadol. Er eu bod wedi'u llunio i helpu aelodau sydd erioed wedi beicio mewn grŵp, hoffem i bawb eu darllen a'u dilyn. Rydym wedi manteisio ar y cyfle i gynnwys eitemau o gyngor cyffredinol a allai helpu beicwyr newydd neu gymharol ddibrofiad.

'SUNDAY SOCIALS'

Ymunwch â ni ar gyfer Sunday Socials, taith feicio drwy fannau o Sir Gaerfyrddin i weld yr olygfa arbennig! Wedi'i drefnu gan Glwb Beicio Towy Riders, mae'r digwyddiad wythnosol hwn yn berffaith ar gyfer beicwyr ar bob lefel. Arhoswch yn gyfoes ac ymunwch â'r hwyl trwy dderbyn hysbysiadau ar ein grŵp WhatsApp. Peidiwch â cholli'r daith arbennig a chyfeillgar!

WhatsApp Image 2024-05-21 at 17.51.55.jpeg
Lifting a Bike

YMUNWCH Â'N CLWB

Mae aelodaeth y clwb yn cael ei reoli drwy declyn rheoli Beicio Prydain. Yn ystod y broses gofrestru gychwynnol bydd angen i bob aelod newydd greu cyfrif ar-lein gyda Beicio Prydain.

PEDALU Y TU HWNT, CYFLAWNWCH MWY GYDA CLWB TOWY RIDERS

strava.png

DILYNWCH NI AR STRAVA

bottom of page