top of page
Abstract Futuristic Background

BEICIO

TRWY

HANES.

FELODROM CAERFYRDDIN

Mae gan Barc Caerfyrddin hanes dwfn gyda beicio hamdden. Adeiladwyd y trac hirgrwn 405 metr o hyd ar dir y parc ar gyfer pobl Sir Gaerfyrddin, ac fe’i hagorwyd ar ddydd Llun y Pasg yn 1900.

 

Roedd yn ganolbwynt o ble byddai 1000'oedd o bobl yn gwylio ymdrechion Herculean raswyr bygone yn gwefru rownd y trac ar eu beiciau E.C SIMONS. Credir mai dyma'r felodrom concrit awyr agored hynaf yn y byd, sydd wedi bod mewn defnydd parhaus hyd at yr amseroedd diweddar.

 

Yn anffodus, roedd y trac wedyn yn dioddef o achos amser, ac roedd am gyfnod yn cael ei ystyried yn anniogel i'w ddefnyddio.

Rydym yn falch iawn o ddweud, trwy gefnogaeth leol a chenedlaethol, wedi sicrhau buddsoddiadau mawr yn ddiweddar gan Chwaraeon Cymru, Cyngor Sir Gar a Chyngor Tref Caerfyrddin. Mae hyn wedi galluogi cwblhad rhaglen adfer lawn i'r trac. Mae ganddo arwyneb pob tywydd a'r nodweddion diogelwch ychwanegol sydd eu hangen i sicrhau ei fod yn gallu cynnal digwyddiadau yn y cyfnod modern hwn unwaith eto. Mae'r trac bellach yn gweithredu'n llawn ac yn cael ei reoli trwy Gyngor Tref Caerfyrddin. Mae'n agored i'r cyhoedd yw defnyddio ar unrhyw adeg pan mae'n rhydd. Mae Beicio Cymru, Towy Riders a chlybiau lleol eraill yn aml yn cynnal sesiynau hyfforddi ar y trac ar gyfer galluoedd amrywiol.

 

Ceir rhagor o wybodaeth am y trac ar wefan y felodrom.

Carmarthen Velodrome

Agorodd y felodrom am y tro cyntaf ar ddydd Llun y Pasg yn 1900.

CLWB SEICLO TOWY RIDERS

Mae’r Felodrom yn gartref i Glwb Seiclo Towy Riders sy’n un o’r clybiau beicio mwyaf a chryfaf yn y DU. Wedi’i sefydlu yn 2007, mae aelodaeth y clwb yn amrywio o 6+ oed.

Mae hyn yn cael ei rannu i gategorïau ieuenctid E,D,C,B & A. E sef dan 8 hyd at A sef dan 16. Bydd yr holl feicwyr categori ieuenctid i'w gweld yn y cit du, coch ac aur nodedig.

8.jpeg
bottom of page