top of page

CRYF.

MEDRUS.

EFFEITHIOL.

CYNNAL A CHADW BEICIAU

Isod, fe welwch amryw o fideos sy'n dangos ystod o dechnegau cynnal a chadw beic. Mae'r fideos hyn wedi'u bwriadu at ddibenion arweiniad, ac maent wedi'u hanelu at unigolion sy'n dymuno ehangu eu dealltwriaeth am gynnal a chadw beiciau. Mae'r wefan hon yn adnodd canolog, sy'n cynnig fideos ar wahanol dasgau o wahanol gymhlethdod sy'n gysylltiedig â gwasanaethu ac atgyweirio gwahanol gydrannau a systemau a geir ar feiciau. P'un a yw'n feic ffordd neu'n feic mynydd atal-llawn cymhleth. Yn ogystal, fe welwch ganllawiau ar gyfer atgyweirio ar y ffyrdd a llwybrau, gan gynnwys awgrymiadau ar gyfer atgyweiriadau maes syml a fydd yn eich helpu i fynd adref. Mae'r canllawiau hyn hefyd yn ymdrin â'r offer hanfodol a'r rhannau sbâr y dylai pob beiciwr eu cario yn ddelfrydol.

Sylwch: Os oes gennych unrhyw amheuon ynghylch defnyddioldeb eich beic neu ddiffyg hyder wrth berfformio eich gwaith cynnal a chadw eich hun, gofynnwch am gyngor gan beiriannydd beic gwybodus a chymwys

 

Cynnal archwiliad diogelwch ar beic

Addasu breciau

Sut i addasu gerau – Ffrynt

Sut i addasu breciau disg

Sut i drwsio cadwyn

Gosod ar Beic Ffordd

Sut i addasu Derailleur cefn

Trwsio twll teiar

Sut i osod ceblau

Sut i drwsio olwyn wedi bwclo

strava.png

DILYNWCH NI AR STRAVA

bottom of page