top of page

RASIO YN

ERBYN

AMSER

TREIALON AMSER

Grŵp Treialon Amser

Croeso i dudalen treialon amser TRCC, wedi'i sefydlu gyda'r bwriad o'ch cyfeirio at y trywydd cywir a chynnig rhywfaint o gyngor am y math hwn o rasio .

 

Mae Clwb Towy Riders eisoes yn y gamau cynnar o ran cystadlu. Ond mae nifer o feicwyr o fewn y Clwb eisoes yn rhoi eu hunain drwy'r felin yn lleol ac yn genedlaethol ac rydym yn obeithiol y gall hyn ddatblygu a symud ymlaen at aelodau eraill dros amser.

Fel Clwb, mae gennym berthynas agos â Chlybiau eraill o fewn ein hardal sydd yn gysylltiedig â'r CTT ac sydd hefyd hyrwyddo digwyddiadau treialon amser clwb wythnosol. Gallwch fynychu eu nosweithiau nhw fel gallant fynychu rhai ni.

Mae gan y Clybiau hyn gwefannau eu hunain sy'n dangos amlder a phellter eu digwyddiadau (dolenni isod), felly mae croeso i chi ymuno.

Screen_shot_2012-04-02_at_17.38.02_400x400.jpg
logo_mcc2.png
Bynea Cycling Club.png
SWDC.jpg
Pembs Velo.png
Lifting a Bike

YMUNWCH Â'N CLWB

 

 

Mae aelodaeth y clwb yn cael ei reoli drwy declyn rheoli Beicio Prydain. Yn ystod y broses gofrestru gychwynnol bydd angen i bob aelod newydd greu cyfrif ar-lein gyda Beicio Prydain.

bottom of page